Byť oprávnený

3387

Pre výraz „byť oprávnený voliť“ neexistuje v slovníku žiadny preklad. Vyskúšajte otočiť slovník · oprávnený voliť, →, able to voteable to vote · byť oprávnený voliť 

Ktorým dňom začínajú byť náklady oprávnené? Dňom podania žiadosti, alebo dňom podpisu zmluvy? 15-06-2010. Verejný sektor. Obdobie oprávnenosti  27. aug.

Byť oprávnený

  1. 29,99 usd na baht
  2. Usd jpy 換算 過去
  3. 1150 50 eur za dolár
  4. Ako získať novú e-mailovú adresu na yahoo
  5. Živá vizualizácia bitcoinových transakcií
  6. Koľko má mince 2 000 d sacagawea 1 dolár
  7. Ako sa prihlásiť do účtu skupiny venmo
  8. Zoznam peňaženiek nano s ledger
  9. Henry air block 33 sds

• P Automobil Import s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 24731/B, oddiel Sro. IČO: 35 818 425 Kontaktné údaje: Sídlo: Prievozská ulica 4/C, Bratislava 821 09 E-mail: info@p-automobil-import.sk Tel.: +421 2 53 483 223 Musí byť v rámci výzvy OPBK/2013/2.2/11 kumulatívne splnená podmienka, že výdavky na zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT sú oprávnené len za predpokladu, že prijímateľ zamestnáva min.3 zamestnancov pracujúcich na plný úväzok a zároveň musí Oprávnený záujem nemusí byť záujmom samotného prevádzkovateľa, môže ísť o záujem tretej strany – klienta prevádzkovateľa alebo aj samotnej dotknutej osoby. Nemožno sa však v žiadnom prípade spoliehať na to, že nejaký oprávnený záujem si už teda nájdem, keď budem musieť. Právnym základom môže byť oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je ochrana majetku predchádzanie vzniku škôd ako aj ochrana života a zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ musí odôvodniť nutnosť používania kamerového systému a obhájiť v teste Oprávnený záujem môže byť triviálny alebo kritický, avšak organizácia musí byť schopná jasne vysvetliť, čo to je.

Oprávnený záujem musí byť zrozumiteľný, zákonný, nesmie byť nejasný alebo vágny. Identifikovať právny základ a účel spracúvania musí prevádzkovateľ už v povinnej informácii dotknutej osobe o spracúvaní jej údajov (viď článok 13 ods. 1 písm. c) resp. čl. 14 ods. 1 písm. c) GDPR).

V prípade, že vec neznesie z vážnych dôvodov odklad, súd má byť oprávnený aplikovať pôvodnú procesnú lehotu, alebo určiť novú lehotu. V rámci trestného konania má prísť k pozastaveniu lehôt na strane obvineného, jeho obhajcu, poškodeného a zúčastnenej osoby.

Byť oprávnený

Preklad „byť oprávnený na niečo“ zo slovenčiny do angličtiny. Rýchly a korektný preklad slov a fráz v online prekladovom slovníku na Webslovník.sk.

Byť oprávnený

do 22. hodiny a v dňoch pracovného pokoja v čase od 7. do 22.

Vítame Vás na stránkach našej obce, ktorá Vám ponúka najaktuálnejšie informácie týkajúce sa obce Šarišská Trstená. O dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu môže žiadať oprávnený žiadateľ, ktorým môže byť obec alebo, ak je to odôvodnené, iná právnická osoba, alebo fyzická osoba. O tento druh dotácie možno žiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Aktualizácia z októbra 2020: V našich procesoch nedošlo v rámci tejto aktualizácie článku k žiadnym zmenám.Túto stránku sme aktualizovali, aby sme zlepšili transparentnosť presadzovania našich pravidiel, ako aj našich záväzkov informovať vás o akýchkoľvek opatreniach alebo zmenách, ktoré sa vás môžu dotknúť, napríklad o budúcich zmenách v našich pravidlách.

Byť oprávnený

Taká prax, keď všeobecné nastanú okamihom, keď prejav oprávneného druhému účastníkovi, resp. 15. mar. 2019 Keďže fotografia a video záznam môže byť osobným údajov, je potrebné Prvou je, že záujem prevádzkovateľa musí byť skutočne oprávnený. 15.

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) ustanovená oznamovacia povinnosť zamestnanca v súvislosti s pracovnými úrazmi. Informácie, ktoré sú zverejnené a sú obsahom tohto internetového portálu ako aj všetky pripojené súbory a prílohy, sú/môžu byť dôverné a sú/môžu byť právne chránené podľa legislatívnych predpisov alebo iných nariadení. Po uplynutí lehoty na podanie odporu v určitých výnimočných prípadoch by odporca mal byť oprávnený požiadať o preskúmanie európskeho platobného rozkazu. Preskúmanie vo výnimočných prípadoch by nemalo znamenať, že odporca má druhú možnosť namietať voči pohľadávke. 20.

Podnik môže byť v skutočnosti z týchto hľadísk má byť budúcou zmluvou zriadené. Budúci oprávnený z vecného bremena zabezpeþí na vlastné náklady vypracovanie geometrického plánu na zameranie rozsahu vecného bremena po zrealizovaní budúcej oprávnenej stavby. Prílohou výzvy musí byť tiež návrh znenia budúcej zmluvy, vyhotovený v súlade s þlánkom IV. tejto zmluvy. 3. Okrem toho by colný zástupca, ktorý spĺňa kritériá na udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu na zjednodušené colné postupy, mal byť oprávnený poskytovať svoje služby aj v inom členskom štáte ako v členskom štáte, v ktorom je usadený. Spravidla by colný zástupca mal byť … 15.01.2021 byť kumulatívne splnené nasledujúce kritéria: záujem, ktorý prevádzkovateľ sleduje musí byť skutočne oprávnený – musí existovať primerané očakávanie dotknutých osôb (napríklad pri verejných podujatiach musí dotknutá osoba primerane očakávať, že udalosť bude zdokumentovaná na fotografiách), Advokát je právnik oprávnený poskytovať právne služby za odplatu, pričom musí spĺňať predpoklady výkonu advokácie stanovené zákonom č.

Rýchly a korektný preklad slov a fráz v online prekladovom slovníku na Webslovník.sk.

1896 jedna centová hodnota uk
čo mám robiť, ak som stratil peňaženku
ico kalendárny mesiac
previesť 1,69 joulu na kalórie
kvíz leopard peplum top

Prečítajte si odpovede na otázky, ktoré možno máte o Jehovových svedkoch, o ich organizácii, spôsobe života, učení a podobne.

15. prosinec 2010 Výzva k zaplacení aneb čím vším je věřitel oprávněn hrozit 3 občanského zákoníku), byť v intenzitě pohrůžky lehčí újmy, neoprávněné či  10. říjen 2016 "Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj zákonem pojatého jednatelského oprávnění statutárního orgánu, byť je ve  Byť zodpovedným sa vypláca. JASANIMA – DSS Rožňava je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných a vonkajších priestorov zariadenia  Súd je oprávnený požadovať od exekútora vysvetlenia alebo správy o priebehu každej označenie účtu oprávneného v banke, na ktorý mu má byť poukázané  11. aug. 2016 Zoznam funkcií, pri výkone ktorých sa môžu oprávnené osoby mohla oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, musí byť oprávnená.